لازك و اپي ليزيك چه اعمالي هستند ؟

لازك و اپي ليزيك مانندPRK جزء اعمال سطحي قرنيه (Surface) محسوب مي شوند . ( ليزيك و PRK ). اين اعمال از هر نظر به PRK شباهت دارند و اثر آنها نيز شبيه PRK است با اين تفاوت كه اپي تليوم ‌( لايه سطحي قرنيه ) پس از انجام عمل ليزر مجددا در محل قرار داده مي شود . در ابتدا تصور بر اين بود كه اين گونه اعمال نسبت به PRK بهبودي سريع تري خواهند داشت وعوارض آنها كمتر است ولي با گذشت زمان و بررسي نتايج مشخص شد كه اين اعمال مزيتي نسبت به PRK ندارند .

كلينيك چشم پزشكي پارسيان اولين مركز در سطح كشور و منطقه بوده كه به تكنيك اپي ليزيك دستيابي پيدا كرده است .

صفحه قبل      صفحه بعد

 
Copyright (c) 1399/09/15 persianeyeclinic.com
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا