جهت مشاهده برنامه حضور پزشكان كلينيك اينجا كليك كنيد

دکتر سيد محمد قريشي

جراح و متخصص چشم

فلوشيپ (فوق تخصص) قرنیه ، آب مروارید

عضو هیئت علمی دانشگاه

دکتر عليرضا زندي

جراح و متخصص چشم

فلوشيپ (فوق تخصص) اكولوپلاستي، (جراح پلاستیک) و استرابیسم

عضو هیئت علمی دانشگاه

دکتر فرهاد فاضل

جراح و متخصص چشم

فلوشيپ (فوق تخصص) ، ویتره و رتین
(شبکیه)

عضو هیئت علمی دانشگاه

دکتر غلامعلي نادريان

جراح و متخصص چشم

فلوشيپ (فوق تخصص) ، ویتره و رتین
(شبکیه)

نوروافتالمولوژی

دکتر محمود قسامي

جراح و متخصص چشم

فلوشيپ (فوق تخصص) گلوكوم ،(آب سياه )

دکتر شهريار هنجني

جراح و متخصص چشم

فلوشيپ (فوق تخصص) قرنیه ، آب مروارید


دکتر حميدرضا ضيايي

جراح و متخصص چشم

فلوشيپ (فوق تخصص) قرنیه ، آب مروارید

دکتر سيد مرتضي شهشهان

جراح و متخصص چشم

فلوشيپ (فوق تخصص) گلوكوم ،(آب سياه )

دکتر احمد نوربخش

جراح و متخصص چشم

فلوشيپ (فوق تخصص) قرنیه ، آب مروارید

دکتر سیروس جلوانی

جراح و متخصص چشمدکتر عبدالرحيم رحمان

جراح و متخصص چشمدکتر سید احمد مجیدی

جراح و متخصص چشمدکتر اكبر اعتصام پور

جراح و متخصص چشم

فلوشيپ (فوق تخصص) ، ویتره و رتین
(شبکیه)

دکتر مريم نوري فشاركي

جراح و متخصص چشم

فلوشيپ (فوق تخصص) قرنیه ، آب مروارید

دکتر فرناز فشاركي

جراح و متخصص چشم

فلوشيپ (فوق تخصص) قرنیه ، آب مروارید

دکتر محمدرضا جمشيدي

جراح و متخصص چشم

فلوشيپ (فوق تخصص) قرنیه ، آب مروارید

دکتر كيوان جناب

جراح و متخصص چشم

فلوشيپ (فوق تخصص) ، ویتره و رتین
(شبکیه)

دکتر مرجان مسجدی

جراح و متخصص چشم

فلوشيپ (فوق تخصص) ، ویتره و رتین
(شبکیه)

دکتر ابوالفضل كشفي

جراح و متخصص چشم

فلوشيپ (فوق تخصص) قرنیه ، آب مروارید

دکتر نیما کوشا

جراح و متخصص چشم

فلوشيپ (فوق تخصص) قرنیه ، آب مروارید

دکتر محمد عليزاده

جراح و متخصص چشم


دکتر حميدرضا رياضي

جراح و متخصص چشم

دکتر مژگان مهديزاده

جراح و متخصص چشم


دکتر بهرام اشراقی

جراح و متخصص چشم

فلوشيپ (فوق تخصص) اكولوپلاستي

(جراح پلاستیک)

دکتر محمدرضا پیمان

جراح و متخصص چشم

اطفال و استرابیسم

دکتر احمدرضا باقی

جراح و متخصص چشم

فلوشيپ (فوق تخصص) ، ویتره و رتین
(شبکیه)

دکتر ریحانه عاقریان

جراح و متخصص چشم

واله سجادی

اپتومتريست


محدثه محمدي نيا


اپتومتريست
رامين ريزوندي

اپتومتريست

بهنام رمضانپور


اپتومتريست

نويد خطايان

اپتومتريست

نیلوفر طاهری

اپتومتريست


الهام امانت

اپتومتريست

 
Copyright (c) 1399/08/04 persianeyeclinic.com
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا