گواهینامه  ISO 9001-2000

توسط کلینیک پارسیان 

 

كلينيك فوق تخصصي چشم پزشكي و مركز ليزرپارسيان ، در زمينه ارائه خدمات چشم پزشكي ، با بكارگيري جديدترين فناوري هاي روز جهاني و توجه به بهبود مستمر ، با هدف ارتقاء سطح كيفيت خدمات براي تحقق شعار " امنيت بيمار در سايه دقت " فعاليت مي نمايد .

اين كلينيك با هدف جلب و افزايش رضايت بيماران خود ، الزامات استاندارد ISO 9001-2000 را به عنوان سيستم مديريت كيفيت انتخاب و در سال 1385 اقدام به استقرار آن نمود .

پس از استقرار كامل سيستم مديريت كيفيت ، شركت توف نورد آلمان ، سيستم را مورد مميزي قرار داد و در نهايت ، كلينيك در اسفند ماه 1386 موفق به اخذ گواهينامه ISO 9001-2000 در سيستم مديريت كيفيت گرديد .

 

 

 

 

اهداف و خط مشي كلينيك پارسيان در رابطه با پياده سازي سيستم مديريت كيفيت به قرار زير مي باشند :

1- ارائه خدمات كيفي و تلاش جهت بهبود مستمر به منظور رضايت بيماران .

2- ارتقاء صلاحيت هاي منابع انساني به عنوان ارزشمندترين سرمايه كلينيك از طريق آموزش هاي مؤثر و مستمر.

3- نظارت برعملكرد فرآيندها در قالب برنامه هاي مدون .

4- اولويت دادن به اقدامات پيشگيرانه نسبت به اقدامات اصلاحي .

5- برقراري و تقويت ارتباط با مراكز علمي و تحقيقاتي چشم پزشكي در داخل و خارج كشور .

مديريت ارشد كلينيك ضمن اعلام تعهد به بهبود مستمر ، با نظارت دقيق براجراي اين بيانيه ، از درك مفاد آن توسط كاركنان كلينيك و تداوم اثربخشي سيستم مديريت كيفيت ، اطمينان حاصل نموده و بر تداوم اجراي اين اصول پايبند مي باشد .


  
Copyright (c) 1399/08/04 persianeyeclinic.com
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا