متن / HTML  
 

 

مجتمع چشم پزشكي پارسيان شامل دو مجموعه تخصصي و فوق تخصصي چشم پزشكي مي باشد:

1-مركز جراحي محدود پارسيان

2-درمانگاه تخصصي چشم زاينده رود

در مراكز جراحي محدود تنها مي توان اعمال جراحي چشم پزشكي را انجام داد و اين مراكز شامل درمانگاههاي معاينات تشخيصي و درماني نمي باشد.نظر به گستردگي اهداف مجتمع چشم پزشكي پارسيان،ما بر آن شديم كه مركزي را هم به منظور ارائه خدمات گسترده تر تخصصي و فوق تخصصي چشم پزشكي ايجاد كنيم و نظر به اينكه نمي توانستيم اين خدمات را در قالب مركز جراحي محدود انجام دهيم، با تلاش بي وقفه خود و عنايت مسئولين ذيربط مجوزي را به منظور راه اندازي درمانگاه تخصصي چشم پزشكي دريافت كرده و اين مركز را تحت عنوان كلينيك تخصصي چشم پزشكي زاينده رود ،براي اولين بار در سطح استان و كشور بنيان گذاري نموديم.هم اكنون كليه خدمات سرپايي تشخيصي و درماني تخصصي و فوق تخصصي چشم پزشكي در كلينيك چشم زاينده رود به مراجعين محترم ارائه مي شود.

كلينيك چشم پزشكي زاينده رود شامل مجموعه درمانگاه هاي تخصصي و فوق تخصصي چشم پزشكي مي باشد.

درمانگاههاي تخصصي چشم پزشكي:

در اين درمانگاهها كليه بيماران چشمي پذيرفته مي شوند و توسط متخصص چشم معاينات و آزمايشات لازم براي آنها انجام پذيرفته و در صورت نياز به درمانگاههاي فوق تخصصي ارجاع داده مي شوند.

درمانگاههاي فوق تخصصي چشم:

در اين درمانگاهها پزشكان مجرب فوق تخصص، بيماران را معاينه و بررسي مي كنند و اقدامات تشخيصي و درماني پيشرفته را براي آنها انجام مي دهند.اين درمانگاهها شامل درمانگاههاي زير مي باشند:

- درمانگاه آنتريورسگمنت شامل:قرنيه،پيوند قرنيه،كراتوكونوس، ليزيك،PRK ،لازك و فمتوليزيك ،آب مرواريد و فمتوكاتاراكت.

- درمانگاه پوستريور سگمنت شامل :شبكيه، زجاجيه، ديابت ،ليزر درماني شبكيه و نوروافتالموژي (بيماري هاي اعصاب چشم)

- درمانگاه گلوكوم يا آب سياه

- درمانگاه جراحي هاي پلاستيك چشم، انحرافات چشم و چشم پزشكي كودكان

- درمانگاههاي بينايي سنجي: بررسي ديد و تجويز عينك، تجويز انواع كنتاكت لنز نظير لنزهاي نرم ،سخت ، توريك و لنزهاي جديد هيبريزي،معاينات و درمان تنبلي چشم.

در درمانگاههاي كلينيك چشم زاينده رود انواع خدمات تشخيصي و درماني چشم پزشكي بصورت سرپايي انجام مي شود كه به قرار زيرند:

خدمات تشخيصي:

- انواع توپوگرافي: عكس برداري رنگي از سطح قرنيه به منظور تشخيص بيماري هاي قرنيه و آماده سازي بيماران براي انجام اعمال ليزيك، PRK

- پكي متري براي اندازه گيري ضخامت قرنيه

- اسپكولار ميكروسكوپي: عكسبرداري و شمارش سلولهاي داخلي قرنيه

- انواع ابرومتري به منظور بررسي و اندازه گيري اعوجاجات اپتيكي چشم

- آنژيوگرافي شبكيه (فلورسين و آي سي جي)

- پريمتري : اندازه گيري ميدان بينايي

- بيومتري : اندازه گيري شماره لنز داخل چشمي

- URM : انجام سونوگرافي از قسمت هاي قدامي چشم

- فتوگرافي: عكسبرداري از قسمتهاي خارجي چشم

خدمات درماني:

- انجام كليه اعمال اصلاح بينايي نظير ليزيك ، پي.آر.كي، لازك و فمتوليزيك

- انجام ليزر شبكيه در بيماران ديابتي و ساير بيماري ها

- تجويز انواع لنزهاي تماسي نرم ، سخت و هيبريدي

در اين كلينيك همچنين بيماران براي انجام كليه اعمال جراحي چشم پذيرفته مي شوند.در حال حاضر اعمال جراحي چشم توسط پزشكان كلينيك در مراكز ديگر انجام مي شود ولي بزودي با شروع به كار مركز جراحي چشم پارسيان كه در مجاورت كلينيك چشم زاينده رود در حال احداث است، ما قادر خواهيم بود كليه اعمال جراحي چشم را نيز در اين مجتمع انجام دهيم. همانگونه كه گفته شد در حال حاضر كليه اعمال اصلاح بينايي چشم نظير ليزيك ، PRK ، فمتوليزيك و رينگ هاي داخل قرنيه در كلينيك چشم زاينده رود انجام مي شود.

 
Copyright (c) 1399/08/04 persianeyeclinic.com
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا